Palauta salasana

Your search results

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lomapalvelu
Y-tunnus: 1575208-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marko Pitkänen
marko@suomenlomapalvelu.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Lomapalvelun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
– kotisivut
– IP osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai tilatessaan uutiskirjeen.

7. Tietojen luovuttaminen

Suomen Lomapalvelu ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella sijaitseville tahoille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Lomapalvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen ajanmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.